ویدئو های ساخت کانکس و انباری های پیش ساخته

گروه ایده ساز مبتکر ساخت انباری پیش ساخته پانلی.

اجرا در محل بر روی پشت بام و حیاط خانگی، کارگاهی و … در کمترین زمان و با استفاده از مصالح خشک.